МЕТАЛДАР МЕН ҚОРЫТПАЛАРДЫ ЖЕДЕЛ ТАЛДАУҒА АРНАЛҒАН ҮСТЕЛДІК СПЕКТРОМЕТР

Купить спектрометр Искролайн 100


Осы өніммен сатып алады: Инерта 50 - Инертті газдарды тазалауға (қосымша тазалауға) арналған қондырғы.

Искролайн 100

Қолда бары: қоймада

«ИСКРОЛАЙН 100» оптика-эмиссиялық спектрометрі аргон атмосферасында төмен волтьтты CLR разрядының көмегімен тоқ өткізгіш сынамаларды талдауға арналған шағын өлшемді (үстелдік) аспапты білдіреді. Аспап жұмысының негізіне сынамадағы элементтің мөлшерінен спектрлік желілердің қарқындылығына тәуелділікті қолданушы эмиссиялық спектрлік талдау әдісі салынған.

Аспаптың міндеті – бұл түрлі негіздермен (Fe, Al, Cu, Zn, Pb, Ti, Mg және басқалар) металдар мен қорытпалардың дәл жедел талдауы. Аталған спектрлік талдағыш түсті металдарды, сонымен қатар қара металдарды (шойындардың, төмен қоспаланған, орташа қоспаланған, көптеген көп қоспаланған болаттар және басқаларды) күкірт, фосфор және көміртекті қоса алғанда белгілі қоспалауыш элементтердің көпшілігі бойынша құрамына сандық талдауға арналған. Аспап ауыр өнеркәсіптің көптеген талдамалы міндеттерін шешуге қабілетті. Осыған байланысты Искролайна 100 қолдану аясы өте кең болып табылады:

 • Қара және түсті металлургияда — балқытуды бақылау және дайын өнімді сертификатталған бақылау үшін қорытпалардың химиялық құрамын жедел талдау.
 • Құю өндірісінде – кіріс бақылау (қорытпаның таңбасын анықтау және растау), балқытуды бақылау және дайын өнімді шығыс бақылау, сертификатталған бақылау.
 • Металл өңдеуде, машинажасау құрылысында және басқаларда — өндірісте металды кіріс бақылау, сатып алынушы материалдардың таңбаларын анықтау және растау.
 • Екіншілік металлургияда – сол секілді, сонымен бірге қара және түсті металдардың сынықтарын сұрыптау және ақауларды іріктеу

Сипаттама

Аспапта 167-тен 460 нм. ауқымындағы, көміртек, фосфор, күкірт желілерін қоса алғанда, кез келген спектрлік желілер қолжетімді болады. Аспаптың техникалық параметрлері тым қарапайым өлшемдер (үстелдік құрастыру) кезінде аспаптың өнеркәсіптің түрлі салаларында күн сайынғы міндеттерді шешуге мүмкіндік бере отырып, жоғары талдамалы мүмкіншіліктерге ие болатындай күйде есептелген. Оған жүктелген міндеттерді орындау үшін, спектрометр жеткілікті спектрлік ауқымға ие болады. Спектрлік рұқсат спектограф теңшеуінің бірегей әдістемесінің арқасында шекті теориялық ықтимал мәнге етене жақындайды (оптикалық блоктың шектелген габаритіне).

ИСКРОЛАЙН 100 өз класында «баға/талдағыш мүмкіншіліктерге» ара салмағы бойынша дайындаудың жоғары сапасы және сенімділігі кезінде үздік үстелдік эмиссиялық спектрометр болып табылады. Аспап LCR-разрядындағы СПАРКС генераторының, 1S2133 ваккумдық спектографының, 7(талап бойынша 9) желілік ПЗС детекторлардың, жүйелердің базасында: басқару, газ беру, ваккумдау секілді технологиялық корпустың ішінде орындалған спектрлерді қоздыру жүйесінен тұрады. Аталған ұшқынды спектрометр шағын және орташа кәсіпорындарда металдар мен қорытпалардың құрамын бұзылмас бақылаудың жалғыз құралы бола алады және сонымен бірге қара және түсті металлургияның ірі кәсіпорындарының зертханаларында және цехтарында күрделі өндірістік-талдағыш кешендердің құрамында жұмыс істей де алады.

Ерекшеліктері

 • Талдаудың жоғары жылдамдығы (30 сек кем).
 • Спектрлік блоктан оттегіні шығарудың ерекше технологиясын қолданудың есебінен аргонды айтарлықтай үнемдеу.
 • LCR-разрядындағы генераторының жоғары ПӘК ( балластық кедергілерсіз режимінде разрядқа желіден алынатын 80 %-ға дейінгі қуат келіп түседі).
 • Электрмагниттік кедергілердің төменгі деңгейі.
 • Генератор теңшеулерінің үлкен ауқымы (700-ден аса нұсқалар).
 • Спектрометрдің метрологиялық сипаттамаларына әсер етуші генератордың барлық электр параметрлері тұрақтандырылған.
 • Тағанның үлкен ашық үстелшесі үлкен үлгілерді (ондаған сантиметрлердегі) немесе қате пішіндердің үлгілерін өлшеуді ықтимал қылады.
 • Cпектрограф Пашена-Рунге оптикалық сызбасы бойынша орындалған, барлық оптикалық элементтерді жоғары дәлдікті қол теңшеумен.
 • Спектрографтың бірыңғай температуралық тұрақтылығы, бұған қоса термотұрақтандырудың арнайы жүйелерінің қымбаттамайтын аспабы.
 • Искролайн 100 спектрометрінде 185 нм. кем емес толқындардың ұзындығы ауқымында максималды сезімталдықпен қамтамасыз ету үшін спектрографтың қаптамасында 0,1 м Бар (10-4атм) қалдық қысыммен ваккум қолдалады.
 • Спекртограф қаптамасын ваккумдау бастапқы тарту жылдамдығы 5 сағ/м3 кем емес тақтатаспалы-роторлық майлы форвакуумдық сорғылардың көмегімен жүзеге асырылады.
 • Айдап шығарылатын көлемге, сонымен қатар қоршаған ортаға май буының келіп түсуін болдырмайтын ұзақ мерзімдік қолдануға арналған тиімді және қымбат емес сүзгілер қолданылады.
 • Тіркеу жүйесі аналогтік сигналдарды желілік ПТЗ-детекторларымен 16 бит рұсқатымен цифрлайды және алынған деректерді ішкі жадыға (жады көлемі 1000 кадрға дейін сақтауға мүмкіндік береді) алынған деректерді сақтайды. Цифрланған сигналды алдын-ала өңдеуді жүзеге асырады.
 • Искролайн 100 спектрометрінде 9 ПЗС детекторына дейін қызмет көрсетуші тіркеу жүйесі қолданылады.
 • Барлық желілік ПТЗ-детекторларынан түсетін сигналдар параллельді және бір уақытта өңделеді, бұл ары қарай сигналды өңдеудің корреляциялық әдістерін қолдануға мүмкіндік береді.
 • Әрбір кадрдың жинақталу уақыты 0.004-60.0 сек. шамаларында 0.004 сек қадамымен түрлене алады.
 • Тіркеу жүйесінің ішкі тақшасының схемотехникасы күшті электромагниттік кедергілер (генераторлар, ұшқынды, доғалық, ВЧ және СВЧ разрядтары) көздерінің жанында жұмыс істеудің немесе 0,001м Барға (яғни, нашар жылуалмасу шарттарында) дейін ваккумде жұмыс істеудің пайдаланудың қатаң шарттарын есепке ала отырып орындалған.
 • Искролайн 100 спектрометріне Windows XP/7/10 үйлесімді, спектрлерді қоздыру көздерін, тіркеу жүйесін, аргонды тағанға беру жүйелерін және спектрографты ваккумдауды басқарумен қамтамасыз ететін «PPM Pro» ең жаңа бағдарламалық жасақтама орнатылады.
 • Басқарушы бағдарламалық жасақтама күн сайынғы өлшемдерді жүргізуден (енді бастаушы зертханашылар үшін) жаңа және түзеткіш ағымдық талдағыш өлшем бағдарламаларын құру мүмкіндігіне дейін (спектрлік талдау саласындағы тәжірибесі мол мамандар үшін) біліктіліктің түрлі деңгейіндегі операторлар үшін үш жұмысқа рұқсат беру режимін қолдайды:
  • спектр бойынша қолайлы навигациямен, спектрлік желілерді сәйкестендірумен және т.б. спектрлерді сақтаумен және графикалық ұсынумен қамтамасыз етеді;
  • спектрде оларды сәйкестендіру және сапалы талдау үшін спектрлік желілердің ауқымды базасынан тұрады;
  • шамаларды жекелей есепке алуға және плазманың зиянды сәулеленуін есепке алмай талдағыш сигналды анықтауға мүмкіндік беретін, сол арқылы өлшемдердің сезімталдылығы мен дәлдігін арттыра отырып әрбір талдағыш желі үшін спектрлік фонның қылығын жүргізуге мүмкіндік береді;
  • Ресей Федерациясының МЕМ-стандартарына, сонымен қатар шетелдік стандарттарға сәйкес қорытпалардың таңбаларын автоматты түрде анықтау блогынан тұрады.
  • әрбір анықталушы элемент үшін бірнеше талдағыш желілерді қолдану қарастырылады, бұл өлшемдердің динамикалық ауқымын қоспалы элементтердің максималды шоғырландыруларын анықтаудың тәжірибелік шектелмеулігімен қамтамасыз ете отырып, шоғырлану бойынша жоғары жүздеген және мыңдаған есе автоматты түрде арттырады;
  • элементаралық аддитивті және мультипликативтік әсер етулердің автоматты есепке алуды қосуды/ажыратуды қарастырады;
  • негіздерді сұйылтуды ескеруге мүмкіндік береді;
  • сатыланған сипаттамалардың бір-және екінүктелі рекалибрлеуін қарастырады;

Техникалық сипаттамалары

Шоғырлануларды өлшеу ауқымы, % 0.0001-ден ондықтарға дейін*
Қатысты кездейсоқ қателік (элементке, салмақтық үлес мәніне және МСО сапасына байланысты), % 0.5 – 40 кем
Спектрді қоздыру көзі Разряд типі аргон атомосферасында төменвольтты униполярлы ұшқын
Кернеу, В 200 - 500
Жиілік, Гц 100; 200; 300; 400
Сыйымдылық, мкФ 2.2; 4.4;
Индуктивтілік, мкГн 40, 270, 750, 2400 (тапсырыс бойынша)
Кедергі, Ом 0.3; 0.99; 3.3
Жұмыс спектрлік ауқым, нм 167 – 460
Спектрлік рұқсат, нм 0.02-0.04
Орташа кері желілік дисперсия, нм/мм 1.44
Фотоқабылдағыштар (желілік ПЗС-детекторлар TCD1304DG, TOSHIBA), дана 9
Бір кадрдың ұзақтығы, бастап 0.004 – 60
Кадрлардың саны 1 – 500
Интерфейс USB2.0
Кадрларды беру режимі барлық кадрлар бар
орташа барлық кадрлар бойынша бар
Электр қуат беру (220+22-33) В, (50±2) Гц
Тұтынылатын қуат, артық емес, Вт ұшқынсыз 500
ұшқынның жануы кезінде 900
Салмағы, артық емес, кг 60
* - Искролайн спектрометрлерінде максималды анықталатын қоспалық элементтердің шоғырлануы іс жүзінде шектелмеген, себебі, элементтердің құрамы үлкен және кіші қарқындылықтағы (яғни, «күшті» және «әлсіз» желілерде) анықталушы элементтің бірнеше талдамалы желілерінде анықталады. «Әлсіз» желілерді қолдану өлшемдердің динамикалық ауқымын шоғырланулар бойынша жоғары жүз және мың есе арттырады.

Метрологиялық сипаттамалар

Анықтау шегі (немесе детектрлеу шегі) «Искролайн» сериясындағы әрбір спектрометрді алғашқы тексеру кезінде міндетті тәртіпте тексерілетін метрологиялық сипаттамалардың бірі болып табылады. Искролайн 100 спектрометрлерін тексеру жөніндегі бірнеше куәліктерді қараңыз.

Анықтау шектері, %-да
S 0.00006
P 0.00002
C 0.00006
Si 0.00007
Cu 0.0001
Mg 0.0001
Ti 0.00006
W 0.0001
Nb 0.00006
Ni 0.0001
Cr 0.000005
Al 0.0003
Mo 0.0002
V 0.00004
Pb 0.0007
Sb 0.000008
Ag 0.00004
As 0.00001
Mn 0.00006

* Анықтау шектері Fe, Cu, Al негіздері үшін «3σ» өлшемшарты бойынша есептелген және талдаудың типтік шарттарындағы түрлі әдістемелерде алынған.

Габариттер

Искролайн 100 үстелдік ұшқынды спектрометрінің габариттері

Габариты искрового спектрометра Искролайн 100

ИСКРОЛАЙН 100 СПЕКТРОМЕТРІ БОЙЫНША БҮКТЕМЕ АЛУ

Барлық техникалық сипаттамалар PDF немесе MS Word пішімінде