МЕТАЛДАР МЕН ҚОРЫТПАЛАРДЫ ЖЕДЕЛ ТАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
ЗЕРТХАНАЛЫҚ КЛАСТАҒЫ СПЕКТРОМЕТРІОсы өніммен бірге: Инертті газдарды тазалауға (қосымша тазалауға) арналған - Инерта 50 сатып алынады.

Искролайн 300

Қолда бары: қоймада

Атомдық-эмиссиялық «ИСКРОЛАЙН 300» спектрометрі кез келген негіздердегі металдар мен қорытпаларға жедел талдау жүргізуге арналған талдамалы аспапты білдіреді. Аспап келесідей міндеттерді шешуге жасалған: спектрометрдің мүмкіншіліктері мен оның габариттік өлшемдерінің арасындағы ымыра қолданушы үшін өзекті болмаған кезде, және бірінші орынға спектрометрдің мүмкіншіліктері: өлшемдердің дәлдігі, жаңғыртылуы, жұмыс қолайлығы мен оның сенімділігі шығады.

ИСКРОЛАЙН 300 қазіргі таңда «ИСКРОЛАЙН» компаниялар Тобы арқылы шығарылатын ұшқынды спектрометрлер сызғышындағы флагманы деп толық сеніммен атауға болады. Бұл дайындау сапасына және аспаптың параметрлеріне ымырасыз тәсілдеме болып табылады. Механиканың дәлірек дайындалуы, оптикалық тораптарының жоғары дәлдікті теңщеуі және барлық компоненттеріне бірнеше рет ширыққан тестілеу жүргізу спектрометрді дайындаудың ең жоғары деңгейіне кепіл болуға мүмкіндік береді.

Осындай аспап не үшін керек? Бірінші кезекте, «ИСКРОЛАЙН» ұшқынды спектрометрлерінің сызғыштарындағы кіші аспаптар да орындай алатын міндеттерді шешу үшін. ИСКРОЛАЙН 300 барлық осы міндеттерді жеңіл орындайды. Бірақ кіші габаритті спектрометрлер (өндірушіден тәуелсіз, нарықтағы барлық) нашарлау орындайтын күрделірек міндеттері де болады. Бұл, бір жағынан, таза және өте таза металдарды (таза мыс, алюминий, қорғасын және т.б.) сандық талдау, ал екінші жағынан – күрделі және аса күрделі қорытпалардың химиялық құрамын анықтау.

Сипаттама

Аспапта 174-тен 930 нм дейінгі ауқымдағы кез келген спектрлік желілер қолжетімді болады, фосфор, күкірт, көміртегі, газдарды (азот, сутегі, оттегі), сілтілі (лития, магний, калий, рубидий) және сілтілі-жер элементтерін (берилий, магний, кальций, стронций, барий) қоса алғанда.

Спектрометр кең спектрлік ауқымға ие. Спектрлік рұқсат, спектрограф теңшеуінің бірегей әдістемесінің арқасында, шектік теориялық ықтимал мәнге (оптикалық блоктардың шектелген габариттеріне) жақындайды. Көптеген талдамалық желілердің меншікті ені аспаптың аппараттық рұқсатын арттырады, бұл олардың шынайы спектрлік енін бағалауға мүмкіндік береді. Аспаптың осы, және басқа да бірқатар мүмкіншіліктері, оны зерттеушілік мақсаттарда зертханаларда қолдануға мүмкіндік береді.

ИСКРОЛАЙН 300 «баға/талдамалық мүмкіндіктерге» ара салмағы бойынша дайындау мен сенімділіктің жоғары сапасы кезінде өз класындағы ең үздік зертханалық эмиссиялық спектрометр болып табылады. Аспап LCR-разрядындағы СПАРКС генераторы базасындағы спектрлерді қоздыру жүйелерінен, 2S36501633 ваккумдық спектрографынан, 30 желілік ПЗС детекторларына, жүйелеріне тіркеу жүйелерінен: басқару, газберу, ваккумдаудан, сонымен қатар оператордың корпусы мен креслосынан тұрады.

Ерекшеліктері

 • Талдаудың жоғары жылдамдығы (30 секундтан кем)
 • Оттегіні спектрлік блоктан шығарудың ерекше технологиясын қолданудың есебінен аргонды айтарлықтай үнемдеу.
 • LCR-разрядындағы генератордың жоғары ПӘК (балластық кедергілерсіз режимінде разрядқа желіден алынатын қуаттың 80%-ы келіп түседі).
 • Генератор теңшеулерінің үлкен ауқымы (700 нұсқадан артық).
 • Спектрометрдің метрологиялық сипаттамаларына әсер етеін генератордың барлық электр параметрлері тұрақтандырылған.
 • Тағанның үлкен ашық үстелшесі үлкен үлгілерді (ондаған сантиметрлер) немесе қате қалыптағы үлгілерді өлшеуді ықтимал қылады.
 • Жарық күштік кең ауқымды спектрографтар үшін ең рационалдық құрылым - қосарланған спектрограф қолданылған. Бір оптикалық табанда бірінші спектрограф дифракциясының нөлдік тәртібі арқылы оптикалық байланысқан екі спектрограф (Пашена-Рунге оптикалық сызбаларымен бірге) орналасқан.
 • Спектрографтардың тек жоғары температуралық төзімділігі, бұған қоса термотұрақтандыру жүйелерінің арнайы қымбаттамайтын аспабысыз.
 • Искролайн 300 спектрометрінде максималды жоғары сезімталдылықты қамтамасыз ету үшін спектрографтың герметикалық қаптамасында 185 нм кем толқындардың ұзындығы ауқымында 0.1 мБардан (10-4атм) кем емес қалдық қысыммен ваккум қолдалады.
 • Спектрограф қаптамасын ваккумдау 5 сағ/м3 кем емес тартып шығарудың бастапқы жылдамдығымен қатпарлы-роторлық май форваккумдық сорғылардың көмегімен жүзеге асырылады.
 • Май буларының тартып шығарылатын көлемге және қоршаған ортаға келіп түсуін толықтай болдырмайтын клапандар жүйесі мен тиімді және қымбат емес ұзақ мерзім қолданылатын сүзгілер пайдаланылады.
 • Спектрометрді тіркеу жүйесі желілік ПТЗ-детекторларымен 16 биттік рұқсатымен аналогтік сигналдарды цифрлайды және алынған деректерді ішкі жадыға сақтайды (жады көлемі 500 кадрға дейін сақтауға мүмкіндік береді). Цифрланған сигналды алдын-ала өңдеуді жүзеге асырады.
 • Искролайн 300 спектрометрінде 30 ПЗС детекторларына қызмет көрсетуші тіркеу жүйесі қолданылады.
 • Барлық желілік ПТЗ-детекторларынан сигналдар қатарлас және бір уақытта өңделеді, бұл мұнан былай сигналды өңдеудің корреляциялық әдістерін қолдануға мүмкіндік береді.
 • Әрбір кадрдың жинақталу уақыты 0,004 сек. қадамымен 0,004-60.0 сек. шектерінде түрлене алады.
 • Тіркеу жүйесі тақталарының ішкі схемотехникасы күшті электромагниттік кедергілер көздерінің жұмыс істеуі (генераторлар, ұшқынды, доғалы, ВЧ және СВЧ разрядтар) немесе 0,001 мБарға дейін ваккумда жұмыс істеуі (нашар жылу алмасу шарттарында) секілді пайдаланудың қатал шарттарын есепке ала отырып орындалған.
 • Искролайн 300 спектрометріне WindowsXP/7/10 үйлесімді, спектрлерді, тіркеу жүйесін, тағанға аргонды беру және спектрографты ваккумдау жүйелерін қоздыруды басқарумен қамтамасыз ететін ең жаңа «PPM Pro» бағдарламалық жасақтамасы орнатылады.
 • Басқарушы бағдарламалық жасақтама күн сайынғы өлшемдерді жүргізуден бастап (енді бастаушы зертханашыларға арналған) жаңа және ағымдық талдамалы өлшем бағдарламаларын құру және түзету мүмкіндіктеріне дейін (спектрлік талдау саласындағы тәжірибесі мол мамандарға арналған) үш рұқсат беру режимін қолдайды:
  • Спектр, спектрлік желілерді сәйкестендіру және т.б. бойынша спектрлерді сақтаумен және спектрлерді қолайлы навигациямен графикалық көрсетумен қамтамасыз етеді;
  • Оларды спектрде және сапалық талдауда сәйкестендіру үшін спектрлік желілердің кеңейтілген базасынан тұрады;
  • Талдамалы сигналды плазманың паразиттік сәулеленуін ескерусіз, осылайша өлшемдердің сезімталдылығы мен дәлдігін арттыра отырып анықтауға мүмкіндік беретін әрбір талдамалы желілер үшін спектрлік фонның жекелей есебін жүргізуге және мінез-құлқын анықтауға мүмкіндік береді;
  • Әрбір анықталушы элемент үшін бірнеше талдамалы желілерді қолдануды қарастырады, бұл қоспалық элементтердің максималды шоғырлануларының шектелмеулігін анықтаумен қамтамасыз ете отырып, өлшемдердің динамикалық ауқымын шоғырланулар бойынша жоғары жүз және мың есе автоматты түрде арттырады ;
  • Элементаралық, аддитивті және мультипликативтік әсерлерді автоматты есепке алуды қосуды/ажыратуды қарастырады;
  • Негізді сұйылтуды есепке алуға мүмкіндік береді;
  • Сатыланған сипаттамаларды бір- және екі нүктелік рекалибрлеуді қарастырады;
  • МЕМСТ-ға, сонымен қатар шетелдік стандарттарға сәйкес қорытпалардың таңбаларын автоматты анықтау блогынан тұрады.

Техникалық сипаттамалары

Шоғырлануларды өлшеу ауқымы, % 0.0001-ден онға дейін*
Салыстармалы кездейсоқ қателік (элементке, салмақтық үлес мәніне және МСО сапасына байланысты), % 0.5 – 40 кем
Спектрді қоздыру көзі Разряд типі аргон атомосферасында төменвольтты униполярлы ұшқын
Кернеу, В 200 - 500
Жиілік, Гц 100; 200; 300; 400
Сыйымдылық, мкФ 2.2; 4.4;
Индуктивтілік, мкГн 40, 270, 750, 2400 (тапсырыс бойынша)
Кедергі, Ом 0.3; 0.99; 3.3
Жұмыс спектрлік ауқым, нм 174 – 930
Орташа спектрлік рұқсат, нм ауқымында, нм  
174 – 410 0.007 - 0.01
410 – 930 0.03 - 0.05
Орташа кері желілік диспер-сия, нм/мм ауқымында, нм  
174 – 410 0.56
410 – 930 1.8
Фотоқабылдағыштар (желілік ПЗС-детекторлар TCD1304DG, TOSHIBA), дана 30
Бір кадрдың ұзақтығы, бастап 0.004 – 60
Кадрлардың саны 1 – 500
Интерфейс USB2.0
Кадрларды беру режимі барлық кадрлар бар
барлық кадрлар бойынша орташа бар
Электр қуат беру (220+22-33) В, (50±2) Гц
Тұтынылатын қуат, артық емес, Вт ұшқынсыз 500
ұшқынның жануы кезінде 900
Салмағы, артық емес, кг 250
* - Искролайн спектрометрлерінде максималды анықталатын қоспалық элементтердің шоғырлануы іс жүзінде шектелмеген, себебі, элементтердің құрамы үлкен және кіші қарқындылықтағы (яғни, «күшті» және «әлсіз» желілерде) анықталушы элементтің бірнеше талдамалы желілерінде анықталады. «Әлсіз» желілерді қолдану өлшемдердің динамикалық ауқымын шоғырланулар бойынша жоғары жүз және мың есе арттырады.

Метрологиялық сипаттамалар

Анықтау шегі (немесе детектрлеу шегі) «Искролайн» сериясындағы әрбір спектрометрді алғашқы тексеру кезінде міндетті тәртіпте тексерілетін метрологиялық сипаттамалардың бірі болып табылады.

Анықтау шектері, % *
S 0.00004
P 0.00001
C 0.00007
Si 0.00009
Cu 0.00002
Mg 0.00009
Ti 0.00004
W 0.00009
Nb 0.00005
Ni 0.00009
Cr 0.00004
Al 0.00001
Mo 0.00007
V 0.00006
Pb 0.0008
Sb 0.000008
Ag 0.00003
As 0.00001
Mn 0.00003

* Анықтау шектері Fe, Cu, Al негіздері үшін «3σ» өлшемшарты бойынша есептелген және талдаудың типтік шарттарындағы шынайы әдістемелерде алынған.

Габариттер

Спектрометрді орналастыруға қажетті минималды аудан: 4 шар. м.

Габариты искрового спектрометра Искролайн 100

ИСКРОЛАЙН 300 СПЕКТРОМЕТРІ БОЙЫНША БҮКТЕМЕ АЛУ

Аспаптар бойынша барлық техникалық сипаттамалар PDF немесе MS Word пішімінде.